Vydavateľstvo Verbis
Mládežnícka 8
841 10 Bratislava


e-mail:
studenicova@verbis.sk
verbis@verbis.sk

tel.: +421/2/65459075
fax: +421/2/65459076

www.verbis.sk